Camilla Serck-Hanssen. Foto: Mathias Bolt Lesniak

 
Leder

Camilla Serck-Hanssen

 
Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitet i Oslo og leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Hun har lang erfaring med ledelse og etikkarbeid både på universitetet og utenfor. De siste 10 årene har hun vært medlem av Pressens Faglige Utvalg
 

EPOST       camilla.serck-hanssenforsvarsetikkno
MOBIL        + 47  916 34 136

 
Sekretær

Andreas Brekke Carlsson

 
Andreas Brekke Carlsson er filosof og sekretær i Etisk råd for forsvarssektoren. Carlssons oppgave er å bistå leder og nestleder i den daglige driften av rådet, og har også et ansvar for å svare på henvendelser som rettes til rådet, blant annet fra websiden. Han har særlig jobbet med moralfilosofi og har en doktoravhandling om moralsk ansvar fra Universitetet i Oslo. Carlsson jobber også som forsker ved ConceptLab, Universitetet i Oslo. 
  

EPOST       andreas.brekke.carlssonforsvarsetikkno
MOBIL        + 47 922 85764

Jacob Thomas Staib. Foto: Mathias Bolt Lesniak

 
Jurist og nestleder

Jacob Thomas Staib

 
Jacob Thomas Staib er kommandørkaptein og for tiden fungerende sjef for militærmaktavdelingen ved Forsvarets stabsskole. Han har lang erfaring som operativ offiser i Sjøforsvaret og som jurist i Forsvaret. 
 

EPOST       jacob.thomas.staibforsvarsetikkno
MOBIL        + 47  488 83 482

leder

Camilla Serck-Hanssen 

 
SEKRETÆR 

Andreas Brekke Carlsson

 
JURIST OG NESTLEDER

Jacob Thomas Staib

 
Medlemmer

Bjørn-Erik Marthinsen
Nils Terje Lunde