Kontakt oss

Henvendelser

Etisk råd for forsvarssektoren har et relativt bredt mandat.
Vi ønsker oss i første rekke innspill og tips til saker som kan belyse etiske utfordringer i forsvarssektoren og som er av en mer generell karakter eller prinsipiell betydning. Bruk kontaktskjemaet til høyre.

Isolerte kritikkverdige forhold kan rapporteres
til forsvarssektorens varslingskanal (kontaktskjema
eller til Stortingets ombudsmann for Forsvaret (kontaktskjema).

Påmelding nyhetsbrev

*) Felt merket med stjerne må fylles ut

Kontaktskjema

*) Felt merket med stjerne må fylles ut