I media

Aktuelle saker/kronikker/diskusjoner i media. Vi understreker at dette ikke er Etisk råd sine meninger, men uttalelser/spørsmål som er relevante for rådet/Forsvarssektoren.

Vis årstall
Alle 2015 2018

21. desember 2015

Artikkel om Droner i Nytt Norsk Tidsskrift

Andreas Carlsson, Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib

www.idunn.no

21. desember 2015

Moral og militærmakt i kampen mot IS

Lars Christie

www.aftenposten.no