Arkiv

Dato Tittel Skrevet av
17. november 2017 Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger VIS
13. mai 2016 Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig VIS
1. januar 2016 Artikkel om etikk og droner VIS
13. desember 2013 Forsvarets grenser - rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap

Dag Einar Thorsen

VIS
22. november 2013 Kommentar til Lene Bomann-Larsen: ”Kjønnsmangfold i Forsvaret: - Mål eller middel?”

Camilla Serck-Hanssen

VIS
4. september 2013 Høringsuttalelse om "Det livssynsåpne samfunn"

Dag Einar Thorsen

VIS
11. juni 2013 Etisk råd for forsvarssektoren –
endelig på nett

Dag Einar Thorsen, sekretær

VIS
10. juni 2013 Notat om UAV

Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib

VIS
5. mai 2013 Etisk råd i 2013

Camilla Serck-Hanssen, leder

VIS
Viser 1 til 9 av 11