Arkiv

5. mai 2013

Mangfold som verdinorm

Jacob Thomas Staib, jurist og nestleder

Etableringen av Etisk råd for forsvarssektoren er et tiltak Forsvarsdepartementet (FD) har besluttet for å styrke satsingen på holdninger, etikk og ledelse (HEL) i hele forsvarssektoren. FD har også etablert et verdigrunnlag for forsvarssektoren. Verken HEL eller verdigrunnlaget har noen mening om det ikke følges opp. Etisk råd skal bidra til at forsvarssektoren etterlever verdigrunnlaget og styrker sin måloppnåelse i handlingsplanene for HEL.LES MER

1. januar 2013

Forsvarssektorens verdigrunnlag

Dag Einar Thorsen

Forsvarssektorens verdigrunnlag er et resultat av flere års arbeid med holdninger, etikk og ledelse, og skal beskrive noe av det som på en grunnleggende måte forener etater og virksomheter i sektoren. Verdigrunnlaget finner du LES MER

Viser 10 til 11 av 11