Arkiv

13. mai 2016

Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer. Etisk råd har skrevet forordet og rådets sekretær, Andreas Carlsson, har skrevet kapittelet «Krig uten krigere. Autonome våpen, ansvar og dømmekraft» i denne nye boken fra Cappelen Damm Undervisning.LES MER

4. mars 2014

Stabsprest Nils Terje Lundes innlegg på seminaret "Forsvarets grenser"

Deres majestet, ærede forsamling. Takk for muligheten til å ta opp de etiske perspektivene ved Forsvarets grenser – rollefordelingen mellom politi og forsvar ved intern beredskap, med utgangspunkt i de hovedinnledningene vi har hørt. Hovedinnledningene gir et godt utgangspunkt for nettopp å belyse også de etiske perspektivene ved dette sentrale spørsmålet. La meg allikevel først, før jeg går...LES MER

27. januar 2014

Forsker Ragnar L. Auglends innlegg på seminaret "Forsvarets grenser"

Dag Einar Thorsen

Deres Majestet, Preses, Ærede forsamling. Dagens debattema tar opp i seg grunnleggende spørsmål av rettslig, etisk og politisk karakter. Min tilnærming vil være den rettslige, og oppmerksomheten vil bli konsentrert om maktaspektet i rollefordelingen. Med dette som utgangspunkt, rommer dette temaet to underliggende problemstillinger:  For det første må rollefordeling i...LES MER

27. januar 2014

Professor Bent Erik Bakkens innlegg på seminaret "Forsvarets grenser"

Dag Einar Thorsen

Deres Majestet.  Kjære kolleger. Før mitt korte innlegg, først litt om mitt ståsted. Jeg er siviløkonom oppdratt av ingeniørforeldre, og har jobbet med operasjonsanalyse og organisasjonslæring og -design i hele min karriere, ved Forsvarets forskningsinstitutt, på Massachusetts Institute of Technology og hos Forsvarets høgskole.  Altså stort sett i ingeniørmiljøer.  Ingeniører tar...LES MER

27. januar 2014

Nestleder i Etisk råd, Kommandørkaptein Tom Staibs velkomst-tale på seminaret "Forsvarets grenser"

Dag Einar Thorsen

Deres Majestet, ærede forsamling. Dette møtet har kommet i stand som et samarbeid mellom Det norske vitenskapsakademiet og Etisk råd for forsvarssektoren som jeg representerer. Etisk råd er opprettet for å ivareta Forsvarsdepartementets aksjonsplan for Holdning Etikk og Ledelse og for å øke den etiske refleksjonen og bevisstheten sektoren. Dette har bæring på temaet som skal presenteres og...LES MER

27. januar 2014

Preses Kirsti Strøm Bulls velkomst-tale på seminaret "Forsvarets grenser"

Dag Einar Thorsen

Deres Majestet. Ærede forsamling. Jeg vil ønske alle velkommen til dette møtet om «Forsvarets grenser. Rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredsskap.» Mitt navn er Kirsti Strøm Bull og jeg er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Dette møtet arrangeres i samarbeid med Etisk råd for forsvarssektoren. Og jeg vil takk for meget godt samarbeid under forberedelsen av...LES MER

13. desember 2013

Forsvarets grenser - rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap

Dag Einar Thorsen

(Fra regjeringen.no) Mandag 9. desember arrangerte Etisk råd for forsvarssektoren, i samarbeid med Det Norske...LES MER

22. november 2013

Kommentar til Lene Bomann-Larsen: ”Kjønnsmangfold i Forsvaret: - Mål eller middel?”

Camilla Serck-Hanssen

Det følgende er en kommentar som ble fremført på seminaret "Flere kvinner i felt: mål eller middel?", som ble arrangert av Institutt for samfunnsforskning 19. november 2013. Foranledningen for...LES MER

4. september 2013

Høringsuttalelse om "Det livssynsåpne samfunn"

Dag Einar Thorsen

Følgende høringsuttalelse ble avgitt til Kulturdepartementet den 28. august. Øvrige høringsuttalelser og Stålsett-utvalgets rapport "Det livssynsåpne samfunn" (NOU 2013:1) finnes på samlesiden for...LES MER

Viser 1 til 9 av 14