Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger

I 2017 har Etisk råd jobbet intenst med problemstillinger knyttet til totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret har et iboende etisk og rettslig problem: det er tuftet på sivil støtte til det militære forsvar mens det folkerettslige distinksjonsprinsippet krever og forutsetter et skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. Dersom krigen kommer til Norge, hva er konsekvensene av at skillet mellom støtte til krigsinnsatsen og et effektivt bidrag til militære operasjoner, viskes ut? Vi har drøftet denne problemstillingen i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift og en kronikk i Dagens Næringsliv.

Tekstene finnes her:

https://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Documents/NMT1-2017.pdf

https://www.dn.no/meninger/2017/03/24/2051/Innlegg/krigens-folkerett-utfordres

 

 

Aktuelt

Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger

17. november 2017

I 2017 har Etisk råd jobbet intenst med problemstillinger knyttet til totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret har et iboende etisk og rettslig problem: det er tuftet på sivil støtte til det militære forsvar mens det folkerettslige distinksjonsprinsippet krever og forutsetter et skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. Dersom krigen kommer til Norge, hva er konsekvensene av at skillet mellom støtte til krigsinnsatsen og et effektivt bidrag til militære operasjoner, viskes ut? Vi har drøftet denne problemstillingen i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift og en kronikk i Dagens Næringsliv.